CERTIFIKIMET

Në kuadër të avancimit të kompanis Allzone shpk është certifikuar nga një varg ISO Standardesh

Te gjitha keto jane realizar ne bashkepunim me kompanin nderkomtare Bureau Veritas.

AGFW- FW 601

Certifikata e kualifikimit në lidhje me ngrohjen qendrore sipas “AGFW- FW 601 Group 1 (st)“ për tubacionet e ngrohjes qendrore për sistemet e ujit të nxehtë të të gjitha madhësive, të gjitha temperaturave dhe të gjitha presioneve të bëra prej çeliku.

ISO 9001:2015

Të Certifikuar sipas ISO 9001: 2015
Dëshmi për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

ISO 14001:2015

ë Certifikuar sipas ISO 14001: 2015
Prova për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit mjedisor në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

ISO 18001:2004

ë Certifikuar sipas ISO 18001: 2004
Dëshmi për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.