KONTRATA - 2 FURNIZIMI DHE INSTALIMI I TUBAVE

Allzone shpk ka filluar implementimin e kontrates
për përmirësimin e sistemit të ngrohjes qëndrore në Prishtin “Kontrata-2” furnizimi dhe instalimi i tubave