SHËRBIMET

ENERGJIA

Allzone shpk ofron implementimin e sistemit të ngrohjes qendrore dhe termike

NDËRTIM DHE INFRASTRUKTUR

Ndërtimi i nënkalimeve dhe objekteve afarsite në qender të Prishtines

RENOVIM DHE MIREMBAJTJE

Renovimi i Shesheve më të frekuentrua në Prishtinë “Ibrahim Rugova” dhe “Zahir Pajaziti”