TRAJNIMET

Kompania Allzone shpk është rregulisht e përkushtuar në trajnimin dhe avancimin e stafit dhe të punëtorëve duke mbajturt trajnime të rregullta në kuadër të angazhimeve që duhen ofruar

.