TË CERTIFIKUAR NGA

AGFW FW 601

Certifikata e kualifikimit në lidhje me ngrohjen qendrore sipas
``AGFW- FW 601 Group 1 (st)`` për tubacionet e ngrohjes qendrore për sistemet e ujit të nxehtë të të gjitha madhësive, të gjitha temperaturave dhe të gjitha presioneve të bëra prej çeliku.

ISO 9001

Të Certifikuar sipas ISO 9001: 2015
Dëshmi për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

ISO 14001

Të Certifikuar sipas ISO 14001: 2015
Prova për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit mjedisor në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

ISO 18001

Të Certifikuar sipas ISO 18001: 2004
Dëshmi për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

ISO 3834-2

Të Certifikuar sipas EN - ISO 3834-2
Dëshmi për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

 

Contractors & Construction
Managers Since 2008

Kompani e re, por me projekte monumentale”, kjo frazë përshkruan momentin në të cilin kalon tani për tani Allzone.

NJOFTIMET