PËR ALLZONE

Allzone Sh.P.K. është themeluar në vitin 2008, por gjatë këtyre viteve ajo është zhvilluar me një hov jashtëzakonisht të madh në saje të projekteve ambicioze të cilat i ka realizuar. “Allzone” është bërë lider në fushën e ndërtimit të ulët dhe të lartë në Kosovë.

Përveç kësaj ajo tashmë ka bërë hap serioz edhe në lëmin e investimeve kapitale. Veprimtari tjetër e rëndësishme e kësaj kompanie është edhe furnzimi i institucioneve shtetërore dhe personave privatë me automjete speciale dhe të blinduara.

MISIONI DHE VIZIONI

Neve na bashkoi ëndrra për krijuar vepra të atilla të cilat do të mbahen mend nga gjeneratat që do të vijnë. Përkushtimi ndaj klientit, gama e gjerë e shërbimeve, siguria në punë, etika dhe krijimi i një ambienti në të cilin secila palë do të ndihet e vlerësuar dhe e plotësuar janë vetëm disa nga vlerat që karakterizojnë filozofinë tonë.

Jo vetëm një kompani ndërtimi, por edhe aleat besnik i ndërtimit i të ardhmes më të mirë për vendin tonë. Ky është vizioni ynë për cilin jemi zotuar që ta përmbushim.